Lazerle İdrar Kaçırma Tedavisi ( İncontilase )
Lazerle İdrar Kaçırma Tedavisi ( İncontilase )

İdrar kesesi ön duvarında fototermal gerilim ve sıkılaştırma sağlayan bir inkontinans tedavisidir. İncontiLase endikasyonları, hafif-orta dereceli stres ve karışık tipte inkontinanstır. Kullanımı kolay, hızlı ve güvenlidir. Hafif ve orta dereceli üriner inkontinansı olan hastaların büyük bir kısmında tek seans yeterli olmaktadır. Gerek görülürse 1 ay sonra tekrar uygulama yapılabilir. Tedavi öncesi ve sonrası hiçbir bakım gerekmez. Hastalar, acısız ve cerrahisiz bu yöntem ile analjezik ya da antibiyotik gerekmeksizin, günlük aktivitelerine geri dönebilirler.