ANJİYOM / HEMANJİYOM
ANJİYOM / HEMANJİYOM

Anjiyom, kan damarlarından gelişen, iyi huylu deride tümörleridir. Kanama yoksa ve görüntü olarak rahatsızlık vermiyorsa tedavi gerekmez. Spider (Örümcek) Anjiyomlar ve cherry (Kiraz) Anjiyomları gibi çeşitli tipleri vardır ve bunlar vücudun herhangi bir yerinde görülebilir. Bazı türleri yaşlanmaya bağlı, bazı türleri çocuklarda ya da hamilelerde ortaya çıkar. Yalnızca çok sayıda ve ani artışlarda, ciddi bir durum belirtisi olabilir. Dermatoloğun takdirine bağlı olarak, NdYAG lazer, koter veya kriyoterapi ile tedavi edilebilirler. Tedaviden sonra tekrarlama olasılığı vardır.

Hemanjiom, genellikle doğumda veya doğum sonrası birkaç ay içinde görülen, kan veya lenf damarlarından gelişen tümörlerdir, boyutları hızla artabilir ve genellikle zamanla kendiliğinden kaybolurlar. Kanama ve ikincil enfeksiyon olasılığı nedeniyle, hemanjiomlu bir çocuk mutlaka dermatolog tarafından muayene edilerek takibe alınmalıdır.