BEN MUAYENESİ ( DERMATOSKOPİ )
BEN MUAYENESİ ( DERMATOSKOPİ )
Vücudumuzda normalde bulunan ve deriye rengini veren melanosit hücrelerinin bir araya gelerek oluşturdukları doku parçalarına Ben( nevus ) denir, bunlar iyi huylu tümör dokulardır. Sıradan benlerin kansere dönüşme ihtimali düşüktür ancak melanom adı verilen ve ölümcül olabilen bu kanserin bazı ben tiplerinden kaynaklanması ve görüntüsünün normal bir beni aldırması nedeniyle yanıltıcı olabilmektedir Bu nedenle vücudumuzun herhangi bir yerinde oluşan bir benin ne derece risk taşıdığını öğrenmek için mutlaka dermatoloji hekimine muayene olmalısınız ve dermatoskopik inceleme yapılmalı. 
Dermoskopi (derinin yüzeyel mikroskopik incelemesi) başlıca derideki koyu renkli lekelere tanı koymak amacıyla kullanılan bir dermatolojik muayene yöntemidir. Cilt problemlerini teşhis etmede derinin mümkün olan en iyi görüntüsünü incelemek için, kuvvetli büyütme sistemleri ve olduğu polarize ışığın kullanıldığı sistemlerdir.

Dermoskopi, benleri büyüterek, yüzeyde çıplak gözle görülemeyen detayları doğru bir şekilde görmek için kullanılır. Dermoskopi ile kaydedilen benler, zamanla eski kayıtlarla kıyaslanabilir; böylece, kanser oluşumu öncesi ufak bir değişiklik bile tespit edilebilir, riskli bir değişiklik varsa bunu erkenden tedavi edebilme şansı doğmaktadır. Şüpheli lezyonlarda bir sonraki adım kanseri ekarte etmek veya doğrulamak için bir biyopsi yapılmasıdır. 

Benleri incelerken (parmak araları ve vücut arka kısmı dahil) aşağıdakilere bakılması gerekir;  ABCDE Kuralı;

A. (Asymmetry) Asimetri; lezyonun bir yarısı diğeriyle eşleşmiyor ise,
B. (Border) Kenar; kenarları düzensiz ise, 
C. (Color) Renk; renk dağılımı homojen değil ise, 
D. (Diameter) Çap; boyutu 6mm’den büyük ise, 
E. (Evolution) Gelişim; bir benin doğal seyrinin dışında gelişen her türlü değişikliktir. Yüzeyi düz bir bende kabarıklık oluşması, bende kaşıntı başlaması, kanama olması, melanom gelişim riski açısından önemlidir. 

Ciltteki bir lezyon gözle görülür şekilde değişmiş veya bu kriterlerden herhangi birini karşılıyorsa, dermatolog tarafından dermatoskop ile kontrol edilmelidir. 

Malign melanom gibi kötü huylu cilt kanserine dönüşebilme potansiyeli olduğu için benlerin tanı takip ve tedavileri son derece önemlidir. İyi huylu olanların alınmasında kyrioterapi, elektrokoter, cerrahi ya da lazer tedavileri uygulanmaktadır. Var olan bir bende, renk, şekil ve boyut olarak hızlı bir değişime oluyorsa kaşınma, kanama veya yanma varsa melanom olma olasılığı yüksektir. Bu durumda benim alınıp patolojik incelemeye gönderilmesi gerekmektedir.