MOLLUSKUM KONTAGİOSUM
MOLLUSKUM KONTAGİOSUM

Molluskum kontagiosum sık görülen zararsız bir viral deri enfeksiyonudur. Bulaşıcı bir enfeksiyondur ve başka bir bireyden direkt temas sonucu geçebilir. Çocuklarda ve genç erişkinlerde daha sık görülür, ancak herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir.

Molluskum kontagiosumun nedeni nedir?

Molluskum kontagiosuma bu enfeksiyona sahip birey ile yakın temas veya ortak kullanılan çamaşır-havlu yoluyla geçen bir virus neden olur. Birkaç hafta süren kuluçka döneminden sonra döküntü ortaya çıkar. Bu döküntü, atopik ekzemaya sahip bireylerde daha sık ve yaygın görülür. Bazen de herhangi bir nedenle bağışıklık sistemi baskı altında olan kişilerde (örneğin bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi alanlar) çok sayıda molluskum kontagiosum lezyonları gelişebilir. Ancak molluskum kontagiosumlu bireylerin büyük çoğunluğu sağlıklıdır.

Molluskum kontagiosum bulguları nelerdir?

Genellikle 2-6 mm çapında küçük lezyonlar olup, nadiren daha büyük de olabilirler. Deriden kabarık, yarımküre şeklindedirler (küçük bir kubbe şeklinde) ve parlak bir yüzeye sahiptirler. Genellikle deri rengindedirler, ancak daha kırmızı veya soluk da olabilirler. En göze çarpıcı özellikleri peynirimsi bir tıkaç içeren merkezi çukurluğa sahip olmalarıdır. Bazen döküntülerin çevresinde ekzemaya benzer şekilde kuru bir kırmızılık görülebilir. Bir kişide sadece bir veya birkaç adet lezyon bulunabilir, genellikle sayıları 20’den azdır. Daha çok gruplar halinde göze çarparlar. Az sayıda kişide lezyon sayısı 20’den fazla olabilir.

Molluskum kontagiosum tanısı nasıl konulur?

Tanı için genel olarak bir teste ihtiyaç yoktur ve döküntüler hekim tarafından kolaylıkla tanınır. Daha kaba bir yüzeye sahip olan ancak merkezi bir gözenek içermeyen siğiller ile karıştırılmamalıdır. Eğer bir molluskum kontagiosum lezyonu yangısal hale gelirse çıban görüntüsü verebilir

Molluskum kontagiosum nasıl tedavi edilebilir?

Tedavi seçeneği kısmen bireyin yaşına bağlıdır. Birçok tedavi şekli ağrılıdır ve döküntüler kendiliğinden kaybolana kadar tedavisiz de bırakılabilir. Çocukların aktif tedavi ile canı yanabilir ve hayatı boyunca hekimlerden korkabilir.

Tedavi seçenekleri nelerdir?

• Döküntüler kaybolana kadar belli aralıklarda sıvı nitrojen (kriyoterapi) ile dondurulabilir. 
• Bazı basit önlemler döküntülerin yangısal hale gelmesine ve ardından kaybolmasına neden olabilir. Bunlar lezyonları sivri bir iğne ile delmek ve penset ile sıkmaktan ibarettir. Bu işlemden önce ağrı kesici krem kullanılabilir. 
• Lezyonlar sivri bir alet ile kazınarak temizlenebilir (küretaj). 

Kişisel bakım için ne yapabilirim?

Enfeksiyonu başkalarına özellikle de kendi aile bireylerinize bulaştırmamak için sadece kendi havlu, iç çamaşırı ve kıyafetlerinizi kullanmalısınız. Bununla birlikte, molluskum kontagiosumlu çocukların okuldan uzak kalmalarına veya bu çocuklar için yüzmenin yasaklanmasına gerek yoktur.