NASIR ( Callus Corn )
NASIR ( Callus Corn )

Nasırlar, genellikle travmaya maruz kalan kemik çıkıntılar üzerindeki basınç alanlarında sürtünme, çarpma gibi tekrarlayan travmalara bağlı olarak gelişen bölgesel deri kalınlaşmalarıdır. Özellikle ayak beşinci parmak lateral kenarı tipik yerleşim yeri olmakla birlikte ayak tabanında da sıklıkla görülür. Üzerine değmekle bile ağrı artışı olur. Kişinin iş ve sosyal hayatını olumsuz etkiler.

Tedavide altta yatan mekanik neden mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. Travmadan kendini korumak adına kalınlaşmış olan cilde inceltici solüsyonlar, kriyoterapi, koterizasyon ve lazer tedavileri ve gerekli olgularda cerrahi eksizyon yapılabilir.