SEBOREİK KERATOZ
SEBOREİK KERATOZ

Seboreik keratoz, toplumda çok sık rastlanan etyolojisi bilinmeyen iyi huylu epitelyal bir oluşumdur. Genellikle 30 yaşından sonra ortaya çıkan, yaşla birlikte görülme sıklığı ve sayısı artan kahverengi üzeri pürtüklü cilde yapışık lezyonlarla karakterizedir. Seboreik keratoz lezyonlarının çoğunluğu asemptomatik olmasına rağmen kozmetik açıdan hastayı oldukça rahatsız eder. Malignite potansiyelinin bulunmaması ve çoğunlukla asemptomatik seyretmesi nedeniyle lezyonlar kendi haline bırakılabilir. Ancak eşlik eden kaşıntı, kanama ya da enflamasyon varsa tedavi öncelik kazanır.

Seboreik keratoz tedavisinde yıllardır kriyoterapi, küretaj, elektrokoter ya da bunların kombinasyonu kullanılmaktadır. Sıvı nitrojen kullanılarak uygulanan kriyoterapi seboreik keratozda standart tedavi olarak kabul edilmekteyken tedavi sonrası uygulama alanında hiperpigmentasyon ve hipopigmentasyon oldukça sık oluşmaktadır. Gelişen teknoloji ile Erbium:YAG lazerler seboreik keratoz dahil olmak üzere pek çok kutane lezyonun tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır.