SİĞİL ( VERRÜ, HPV )
SİĞİL ( VERRÜ, HPV )

Siğil; Human papilloma virusu (HPV) -İnsan papilloma virusu- diye adlandırılan virusun derinin üst tabakasını enfekte etmesiyle oluşan iyi huylu deri büyümesidir. Daha çok el ve ayaklarda görülürse de tüm vücutta ortaya çıkabilir.

Hastalık nasıl oluşur?

 Siğile direkt temas ya da siğile temas eden bir şey ile temas sonrası oluşur. Deride oluşan kesik ya da yaralanma gibi travmalar bulaşmayı kolaylaştırır. Siğil mikrobik bir hastalık olup irsi değildir. Siğile temas eden herkes siğil bulaşmaya karşı risk altındadır fakat bazı kişilerde bulaş ihtimali daha yüksektir. Bunlar; 
• Çocuklar ve gençler 
• Tırnak yeme alışkanlığı olanlar 
• Bağışıklık sistemi zayıf olanlardır.

Siğiller vücudumuzun hangi bölgelerinde yerleşirler?

Siğiller vücudumuzun farklı bölgelerinde yerleşerek farklı klinik şekillerde karşımıza gelebilir. 

Verruka vulgaris :

 Sık görülen olağan tip siğil 
• Sıklıkla parmaklarda, tırnak çevresinde ve el sırtında görülür. 
• Hastada genellikle deride yaralanma ve sıklıkla tırnak yeme alışkanlığı vardır. 
• Deri renginde, pürtüklü yüzeyli ve bazen üzerinde siyah noktalanmaların da görülebildiği deri kabarıklıkları şeklinde karşımıza çıkar.

El parmaklarında siğil Ayak siğilleri (plantar verrü)

• Ayak tabında yerleşen siğiller bazen kümeli yerleşim gösterirken üzerinde siyah noktalanmalar da görülebilir
• Siğiller bu bölgede kabarıklıklar oluşturmazlar, daha çok düz yüzeyli ve içe büyüme gösterir tarzda yerleşirler, nasırla karıştırılabilir. 
• Hastada yürüme sırasında şiddetli ağrı oluşturabilir 

Düz siğiller (plan verrüler)

• Her yerde görülebilmesine rağmen en sık yüzde yerleşir. 
• Özellikler erkeklerde yüzde yerleşen siğiller traş nedeniyle hızla çevreye bulaşarak sayıları artar. 
• Düz yüzeyli deriden hafif koyu renkte görülürler. 
• Diğer bölgede görülen siğillere göre daha küçük yapıdadırlar. 

Saplı siğiller (filiform verrü)

• Sıklıkla yüzde; ağız ve göz çevresinde yerleşirler. Dar taban üzerinde ince gövdeli ipliksi uzantılar şeklinde görülür. Hızla büyüyebilirler.

Tedavide neler yapılabilir?

• Siğilden şüphelendiğinizde kendinizi ve çevrenizi korumak için hemen dermatoloğunuza başvurunuz. 
• Dermatologlar tedavide; siğilin etkeni olan HPV virusuna karşı etkili olan ajanlar ile dokuyu tahrip ederek iyileşmeyi sağlayan ajanlar ya da yöntemlerle tedavi planınızı yapacaklardır. 
• Bu tedavi yöntemleri; hastanın yaşına, siğilin bulunduğu bölgeye, kalınlığına ve klinik tipine göre belirlenir. 
• Başlıca tedavi yöntemleri yüzeysel uygulanan deri üst tabakasını eritici keratolitik ajanlar, soğuk tedavisi (kriyoterapi), siğil mikrobunu öldüren asitli solusyonlar dışında bazı durumlarda cerrahi yöntemlerde kullanılabilir. 
• Çocuklarda bazı durumlarda herhangi bir tedaviye ihtiyaç olmadan yaklaşık 2 yıllık bir süre içinde kendiliğinden iyileşme gözlenebilir. Ancak tedavisiz bu dönmede hastalığın bulaşarak artabileceği unutulmamalıdır. 

Siğilerden nasıl korunabilirim?

• Siğilinizi koparmayınız ya da çizmeyiniz 
• Havuz gibi ortak kullanım alanlarında uygun ve kendi ayakkabılarınızı kullanınız 
• Başkalarının siğiline temas etmeyiniz. 
• Nemli ortamlar siğilin yayılmasını artırabileceği için özellikle ayak yerleşimli siğillerde ayaklarınızı kuru tutunuz.